G1 – staroiranska

Haplogrupa G proistekla je iz šire haplogrupe F,tj. iz GHIJK grupe. Karakteristična je prije svega za populaciju Bliskog istoka i centralne Azije. Međutim, ali rijetko gdje prelazi procenat od 1%.

Smatra se da je nastala u jugozapadnoj Aziji prije 48 000 godina, dok u periodu od prije 8000 godina migriraju u Evropu. Iran se smatra bazom G1 haplogrupe.

STATISTIKA:

Pleme Mađar – Kazahistan – 87%

Iran – 3%

Turska – 1%

Liban – 2%

Jordan – 1%

Teritorija rasprostranjenosti G1 haplogrupe je uglavnom povezana sa teritorijom Perzijskog carstva.

PODGRUPE I ZASTUPLJENOST:

G1 M285

Haplogrupa G1 je generalno najzastupljenija je u Iranu, ali ni tamo ne prelazi 10%.

G1a P20_1

Najprisutnija kod naroda Madjar u Kazahstanu, preko 80%. Pored ovog postoji i jevrejski, aškenaski G1a klaster.

G1b L830

Prisutna u Evropi kroz jevrejski, aškenaski G1b klaster.

MIŠLJENJE KREACIONISTA

Godine koje su spomenute su izračunali teoretičari evolucije koji vjeruju da su ljudi živjeli u pećinama do prije 10 0000 godina. Većina ljudi na planeti su vjerujući i prije prihvataju mišljenje teoretičara kreacije od teoretičara evolucije.

Nema više razilaženja među naučnicima da svi ljudi potiču od jednog praoca – A haplogrupe i svi su se složili da se on zove Adam. Također nema razilaženja da većina populacije također potiče od CR haplogrupe – drugog praoca ljudi, u kojem su neki teoretičari kreacije prepoznali Nuha, a.s./Noa, koji je prema svetim spisima imao tri sina: Ham, Šam i Jafet.

CR haplogrupa se dijeli na C – Jafetiti – najviše žute rase u Aziji, DE – Hamiti – najviše crne rase u Africi i F – Semiti – bijela rasa, 90% ostatka svijeta. Miješanjem rasa je nastalo puno drugih naroda različitih izgleda i boja kože. Postoje i drugačija kreacionistička tumačenja, međutim nauka najviše daje potporu ovom tumačenju. Postoje i raziliženja među religijama. Jevreji i hrišćani vjeruju da su na Nuhovoj, a.s/Noinoj lađi preživjeli samo njegovi potomci. Muslimani vjeruju da je bilo još preživjelih. DNK je utvrdio da danas postoje u Africi potomci A i B haplogrupe, što ide u prilog muslimanskoj teoriji.

Po ovoj teoriji G haplogrupa bi bila semitskog F porijekla.

Do sada nisu pronađeni DNK ostaci grupa starijih od C, E i F, što odgovara teorije o postpotopnoj generaciji koja potiče od tri pomenuta sina.

BOŠNJACI I G HAPLOGRUPA

Ova haplogrupa je zastupljena među Bošnjacima u iznosu do 2% a uzorci se mogu naći u BAZI.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Maksimalna veličina datoteke za prijenos: 2 MB. Podržane datoteke: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Translate »