27 Oktobra, 2020

Kominje kod Novog Pazara

Naselje Kominje, administrativno dio sela Kožlje, nalazi se južno od Novog Pazara, na udaljenosti oko 15 km, oko magistralnog puta koji vodi ka Ribariću. Kominje se […]
29 Juna, 2020

Janča kod Novog Pazara

Janča je naseljeno mjesto grada Novog Pazara. Prema popisu iz 2011. bilo je 526 stanovnika. Ovde se nalazi Crkva Svetog Dimitrija u Janačkom Polju, proglašena za […]
24 Marta, 2020

Bajevica kod Novog Pazara

Bajevica je naseljeno mesto grada Novog Pazara u Sandžaku. Geografija: Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi, imenima podrucija, cesmi, potoka, livada, brda i drugim […]
17 Januara, 2020

Lukare kod Novog Pazara

Geografija: Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi, imenima podrucija, cesmi, potoka, livada, brda i drugim geografskim elementima sela, pošaljite nam ispod u komentaru. Historija: […]
12 Decembra, 2019

Gorandža kod Novog Pazara

Geografija: Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi, imenima podrucija, cesmi, potoka, livada, brda i drugim geografskim elementima sela, pošaljite nam ispod u komentaru. Historija: […]
11 Decembra, 2019

Sebečevo kod Novog Pazara

Sebečevo je naseljeno mjesto grada Novog Pazara u Sandžaku. Geografija: Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi, imenima podrucija, cesmi, potoka, livada, brda i drugim […]
9 Septembra, 2019

Lukarsko Goševo kod Novog Pazara

Lukarsko Goševo je naseljeno mjesto grada Novog Pazara u Sandžaku. Prema popisu iz 2011. bilo je 757 stanovnika. Geografija: Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, […]
29 Marta, 2019

Kruševo kod Novog Pazara

Kruševo je naseljeno mesto grada Novog Pazara u Raškom okrugu. Prema popisu iz 2011. bilo je 425 stanovnika. Selo se pominje u turskom popisu 1455. godine […]
14 Decembra, 2017

Brezovica kod Novog Pazara

  Geografija: Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi, imenima podrucija, česmi, potoka, livada, brda i drugim geografskim elementima sela, pošaljite nam ispod u komentaru. […]
9 Novembra, 2017

Požega kod Novog Pazara

Požega je naseljeno mjesto grada Novog Pazara u Sandžaku. Geografija: Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi i drugim geografskim elementima sela, pošaljite nam ispod […]
7 Novembra, 2017

Jasenovik kod Novog Pazara

Geografija: Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi i drugim geografskim elementima sela, pošaljite nam ispod u komentaru. Historija: Ako imate informacija o historiji sela, […]
5 Novembra, 2017

Bijele Vode kod Novog Pazara

Bijele Vode je naseljeno mjesto grada Novog Pazara u Sandžaku. Do 1959. godine obuhvata Banovicu, Čebinac. Geografija: Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi i drugim geografskim elementima sela, pošaljite […]
4 Novembra, 2017

Novi Pazar (grad)

  Novi Pazar je glavni grad regije Sandžak, na rijeci Raški. Geografija Novi Pazar nalazi se  na dionici starog puta koji preko Ibarske magistrale od Beograda vodi prema Podgorici i Jadranskom moru. Lociran je […]
2 Novembra, 2017

Crnoča kod Novog Pazara

Crnoča je naselje u Sandžaku/Srbija, koje pripada mjesnoj zajednici Slatina, od 1959. godine, u gradu Novom Pazaru. U selu je 2017.  sagrađena nova Ana Vatan džamija. U blizini sela nalazi […]
Translate »