Porijeklo porodice Hot iz Gusinja

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina

Hotima iz Gusinja je putem testiranja preko komercijalne kompanije za genetičko testiranje YSEQ utvrđena haplogrupa J2a1-Y213379. Nakon unošenja ovog uzorka na YFull projekat im je dodatno determinisana nizvodna mutacija J-FTB33145. Na filogenetskom stablu se nalazi zajedno sa jednim uzorkom porijeklom iz Sivasa u Turskoj sa kojim dijeli zajedničkog muškog pretka koji je živio prije oko 650 godina.

SNP Panel:
MF25750+
Y213379+
Y213434+
Y213541+
Y213552+
Y213625+
Y213379+

Za sada nema bliže srodnike među testiranim Bošnjacima i ostalim Balkancima. Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje

Dom porodice Hot je Gusinje, a stariji dom Rapša, sjeverna Albanija. Najstariji poznati predak je Lazder Keći. Bratsko prezime porodice Hot je Ljucanović.


Dom

Gusinje, Sandžak, Crna Gora

Stari dom

Rapša, Albanija


Zaključak

Hotima iz Gusinja je utvrđena haplogrupa J2a1-Y213379>FTB33145. Osnovna haplogrupa J2a je formirana na području zapadne Azije za vrijeme paleolita, najvjerovatnije na širem području između Anadolije, Kavkaza i planinskog vijenca Zagros u Iranu (Semino et al. 2004) i dovodi se u vezu sa širenjem neolitskih farmera iz pravca Mezopotamije (Singh et al. 2016). Pozicija testiranih Hota na filogenetskom stablu ukazuje na moguće relativno skorašnje porijeklo iz Male Azije ili sjevernog Kavkaza. Istu granu dijele sa jednim testiranim uzorkom iz Turske i sa kojim su prema estimaciji YFull-a imali zajedničkog pretka prije oko 650 godina. Na pararelnu granu je pozitivan još jedan uzorak iz Kayseria u Turskoj sa kojim Hoti dijele zajedničkog pretka prije oko 1.050 godina, zatim i sa jednim Čerkezom iz Republike Adigeje u Rusiji koji je pozicioniran na uzvodnoj grani J2a-Y213379. Zajednički muški predak svih pripadnika haplogrupe J2a-Y213379 je prema YFull projekciji živio prije oko 1.500 godina. DNK test pokazuje da ovi Hoti nisu u srodstvu sa ostalim pripadnicima plemena Hoti kojima je utvrđena haplogrupa J2b2-Z38299*, kao ni sa Hotima iz Bukovice kod Rožaja koji pripadaju haplogrupi J2b2-Y166564.

Simulacija teoretske putanje haplogrupe J2a1-MF25750 (na čijem se nivou nalazi J2a1-Y213379) u vremenskim kontekstima (Scaled Innovation – SNP Tracker od Rob Spencera). Migraciona ruta je samo kompjuterska simulacija i ne bi trebana biti tumačena doslovno. Verzija 2022-01-13; YTree verzija 2022-01-29. Mapa od Tom Pettersona.

Reference

1. ^Semino O, Magri C, Benuzzi G, et al. Origin, diffusion, and differentiation of Y-chromosome haplogroups E and J: inferences on the neolithization of Europe and later migratory events in the Mediterranean area. Am J Hum Genet. 2004;74(5):1023-1034. doi:10.1086/386295.
2. ^Singh, S., Singh, A., Rajkumar, R. et al. Dissecting the influence of Neolithic demic diffusion on Indian Y-chromosome pool through J2-M172 haplogroup. Sci Rep 6, 19157 (2016). https://doi.org/10.1038/srep19157.

3 Comments

  1. Malisor kaže:

    Ovo ‘vruće’ nije patrilinearno pleme Hoti. Jasno je da oni nisu originalni Hots i mogu biti potpuno odvojeno bratstvo koje je inkorporirano u Hoti kroz bračni brak. Ovo mi je lično rekao kolega Hot koji ih poznaje.

  2. Hoti kaže:

    To su bratstvo Kokić u Gusinju. Ovo bratstvo nisu izvorno Hoti i integrisalo se u porodicu. Otvoreno priznaju da su uzeli prezime jednog od svojih predaka po majci. Tvrde tursko poreklo. Njihova haplogrupa se razlikuje od one ostalih Hoti u Gusinje-Plav.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Maksimalna veličina datoteke za prijenos: 2 MB. Podržane datoteke: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Translate »