7 Oktobra, 2021

J1a-Z2215 | Semiti

UvodHaplogrupa J1a-Z2215 je haplogrupa bliskoistočnog porijekla. Primarno žarište joj je identifikovano sa područjem današnje jugoistočne Turske, Kavkaza i planine Zagros u sjeverozapadnom Iranu. Najvisočija distribucija i […]
24 Augusta, 2021

N2-Y6503 | Altajci, Skiti

Uvod Haplogrupa N2-Y6503 je haplogrupa koja je nastala na području južnog Sibira. Njena moderna distribucija je danas najvećim dijelom koncentrisana i diverzificirana na području Evrope. Najviša […]
25 Jula, 2021

N1-M2019 | Uralo-Altajci, Mađari

Uvod Haplogrupa N1a-M2019 je haplogrupa čije se prvobitno žarište najvjerovatnije nalazilo na području između Bajkalskog jezera u jugoistočnom Sibiru, Mandžurije i mongolske visoravne. Danas je najvećim […]
4 Jula, 2021

J2b1-M205 Neolit-Levant

Uvod Haplogrupa J2b1-M205 je haplogrupa istočnomediteranskog porijekla. Najvisočije frekvencije ove haplogrupe su observirane na području Levanta, među grčkim Kipranima, Armencima i na cijelom južnoslavenskom govornom području, […]
26 Juna, 2021

The oldest people in Europe

Everyone wants the people they belong to to be the oldest, the strongest, the best, with the most glorious history. Even the search for the oldest […]
6 Juna, 2021

J2a1-PF4610 | Paleo-Kavkasci, Paleo-Balkanci

Uvod Haplogrupa J2a1-PF4610 je jedan od ogranaka od ancestralnih haplogrupa J2a-M410 i J2-M172. Najveća frekvencija ove haplogrupe je observirana na području Kavkaza, Bliskog istoka i južne […]
4 Juna, 2021

I2a2-M223 Paleo-Evropljani | Germani

Uvod Haplogrupa I2a2-M223 je jedna od ogranaka od ancestralne haplogrupe I2a-L460, koja je najvjerovatnije formirana negdje na širem području centralne i zapadne Evrope. Najveća frekvencija ove […]
21 Marta, 2021

D1a-P99 Sinotibetanci | Tatari

Uvod Grana D1a-P99 je jedan od ogranaka od ancestralne haplogrupe D koja je formirana na području jugoistočne Azije (Shi et al. 2008) ili centralne Azije (Hammer […]
14 Marta, 2021

I1-M253 Paleo-Evropljani | Nordijci

Uvod Haplogrupa I1-M253 je jedna od dva osnovnih ogranaka od haplogrupe I. Najveća frekvencija ove haplogrupe je observirana u Skandinaviji, Islandu i na širem prostoru sjeverozapadne […]
21 Februara, 2021

R1a-Z283 Indoevropljani | Balto-Slaveni

Uvod Haplogrupa R1a-Z283 se nalazi u okviru haplogrupe R1a koja je među bosanskohercegovačkim Bošnjacima prisutna sa ukupno 17.2% (Kovačević et al. 2014), što je čini drugom […]
10 Februara, 2021

R1b-Z2103 Indoevropljani | Paleo-Balkanci

Haplogrupa R1b-Z2103 se nalazi u okviru haplogrupe R1b koja je među bosanskohercegovačkim Bošnjacima prisutna sa 3.2% (Kovačević et al. 2014). Njen ogranak R1b-Z2103 je među Bošnjacima […]
10 Augusta, 2020

I-FT20796: Istočni Balkan | Sklavini, Anti

Genetika: Porijeklo Preci roda I-FT20796 se mogu dovesti u vezu sa germanskim Bastarnima, grane I-Z17855, koji su sa geografskog područja obuhvaćenim željeznodobnom jastorfskom kulturom u centralnoj […]
26 Jula, 2020

I-Z17855 Istočna Evropa | Germani (Bastarni) > Proto-Slaveni

UvodI-Z17855 je grana najvjerovatnije daljeg germansko-bastarnskog porijekla čiji su se nosioci vjerovatno u prvim stoljećima p. n. e. utopili u proto-Slavene. Na Balkansko poluostrvo se širila […]
15 Jula, 2020

E-BY165837 – Rod Kuča

Kuči su čija se prapostojbina danas nalazi kučanskoj oblasti, sa središtem u Medunu u blizini Podgorice. Potomaka plemena danas ima među Bošnjacima i Srbima u većem […]
4 Jula, 2020

E-Z16661 Centralna Evropa | Proto-Kelti, Proto-Iliri

E-Z16661 je haplogrupa karakteristična u malim procentima za relativno cijelu Evropu. Jedna grana je karakteristična za zapadni Balkan. Drugo ime za Z16661 je E1b1b1a1b1a10a1a3~ a su […]
29 Juna, 2020

I-Y4460 Istočna Evropa | Germani (Bastarni) > Proto-Slaveni

I-Y4460 je grana najvjerovatnije daljeg germansko-bastarnskog porijekla čiji su nosioci vjerovatno u prvim stoljećima p. n. e. se utopili u proto-Slavene. Na Balkansko poluostrvo se širila […]
1 Maja, 2020

I-S17250 Istočna Evropa | Germani (Bastarni) > Proto-Slaveni

I-S17250 je grana najvjerovatnije daljeg germansko-bastarnskog porijekla čiji su nosioci vjerovatno u prvim stoljećima p. n. e. se utopili u proto-Slavene. Ovu granu danas u većini […]
18 Aprila, 2020

I2a1>L621 Istočni Staroevpljani

Zastupljenost ove haplogrupe među bosanskohercegovačkim Bošnjacima seže do 43,53% (Marjanović et al. 2005). Ova haplogrupa posjeduje i visoke frekvencije širom zapadnog i centralnog Balkana, najprije na […]
8 Aprila, 2020

J-Z38299* – Rod Hota

Genetika: J-Z38299* – Rod Hota su ilirko-apeninskog porijekla, a dalji korjeni su im indoevropski, starokavkaski. Ovo su modalni markeri za pripadnike Roda J-Z38299: modal DYS393 DYS390 DYS19 DYS391 […]
7 Aprila, 2020

J-Z38300 > apeninsko-ilirski

Haplogrupa J2b2-Z38300 je, prema proračunu YFull projekta, formirana prije oko 3800 godina, dok se TMRCA (najbliži drevni zajednički predak) svih pripadnika ove haplogrupe procjenuje da je […]
Translate »